Founding partner

Social Return in de regio ontleent haar succes aan de intensieve en actieve samenwerking met haar partners: aanbestedende partijen, overheden, ondernemers, sociale diensten en onderwijs.