Uniforme werkwijze Social Return

Uniforme werkwijze Social Return

De Provincie Fryslân en de arbeidsmarktregio Fryslân hebben in gezamenlijkheid besloten een coördinatiepunt Social Return in werking te stellen om de werkwijze met betrekking tot Social Return efficiënter, eenduidiger en overkoepelend vorm te geven. Het coördinatiepunt is het knooppunt waar ervaringen, informatie en kennis samenkomt waardoor vergroting van expertise en professionaliteit ontstaat op het gebied van Social Return. Hierdoor wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in alle Social Return activiteiten in de arbeidsmarktregio en waar nieuwe kansen en mogelijkheden liggen. Het doel van Social Return om te werken naar een duurzame en kwalitatieve match tussen kandidaat en werkgever wordt daarmee kracht bijgezet.