Uniforme eis Social Return | Friese eis

Uniforme eis Social Return | Friese eis

In Friesland wordt gewerkt aan één uniforme Friese eis voor Social Return, zodat in de gehele arbeidsmarktregio dezelfde voorwaarden worden gesteld aan Social Return bij aanbestedingen. Deze Friese eis levert veel duidelijkheid en eenduidigheid op voor werkgevers, waardoor de focus ligt op de kwalitatieve invulling van Social Return en geen extra werk nodig is om zich te verdiepen in de uiteenlopende voorwaarden van diverse aanbestedende overheden.