Coördinatiepunt Social Return | Fryslân

In de arbeidsmarktregio Fryslân wordt door overheden, werkgevers, onderwijs en andere betrokkenen bij Social Return intensief en op een eenduidige wijze (samen)gewerkt aan een duurzame, kwalitatieve en succesvolle invulling van Social Return. 

Uniforme eis Social Return | Friese eis

Ga naar Uniforme eis Social Return | Friese eis

Meer info

Uniforme werkwijze Social Return

Ga naar Uniforme werkwijze Social Return

Meer info