Coördinatiepunt Social Return | Fryslân

In de arbeidsmarktregio Fryslân wordt door overheden, werkgevers, onderwijs en andere betrokkenen bij Social Return intensief en op een eenduidige wijze (samen)gewerkt aan een duurzame, kwalitatieve en succesvolle invulling van Social Return.