Uniforme werkwijze Social Return

We werken gezamenlijk met alle betrokkenen bij Social Return naar het realiseren van een duurzame en kwalitatieve invulling van Social Return.

Uniformiteit, duidelijkheid en efficiëntie

We werken gezamenlijk met alle betrokkenen bij Social Return naar het realiseren van een duurzame en kwalitatieve invulling van Social Return.

Iedere combinatie van een project en een bedrijf is uniek. Om Social Return kwalitatief en duurzaam in te vullen denken wij met opdrachtnemers mee over een passende invulling. Hierin kijken we onder andere naar:

  • Mogelijkheden t.a.v. invulling binnen het bedrijf en binnen het project
  • De relevantie van functies (voor bedrijf en kandidaat)
  • Verwachtingsmanagement
  • Korte lijnen t.a.v. monitoring/voortgang en activiteiten voor (nieuwe invulling Social Return