Uniforme eis Social Return

Efficient en eenduidig beleid zorgt ervoor dat het voor iedereen duidelijk is wat van hen wordt verwacht. Een uniforme, eenduidige eis in de gehele arbeidsmarktregio is hiervoor de basis. Social Return in de regio faciliteert en ondersteunt een arbeidsmarktregio om een uniforme eis Social Return te ontwikkelen.

Inbedding in beleid

Voor het creëren van efficiëntie en eenduidigheid voor de uitvoering van Social Return is een uniforme Social Return eis in de arbeidsmarktregio een belangrijke voorwaarde.

Wij organiseren en faciliteren het ontwikkelen van een uniforme Social Return eis (eenduidig beleid) door:

  • Inventarisatie huidig beleid, wensen en behoeften m.b.t. Social Return
  • Interactief proces voor totstandkoming van beleid: voorstel <> terugkoppeling
  • Voorbereiding besluitvorming en doorvoeren uniform beleid in colleges