Samenwerking in de arbeidsmarktregio

Sociaal ondernemen doen we samen! Duurzaamheid, transparantie, actiegerichtheid en duidelijkheid zijn volgens ons dé fundamenten voor een succesvolle samenwerking voor Social Return

Publiek - Private samenwerking Social Return

Voor het realiseren van Social Return is informatie-uitwisseling nodig tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers, sociale diensten en onderwijs.

Om in deze onderlinge samenwerking efficient en doelgericht te werken, zorgen wij dat informatie zorgvuldig, transparant en efficient wordt samengebracht in dit digitale monitoringssysteem. Wij maken alle activiteiten op het gebied van Social Return in de gehele arbeidsmarktregio inzichtelijk. Hierdoor creeëren we met elkaar nieuwe mogelijkheden en professionalisering van Social Return: 

  • Duurzame inzetbaarheid voor de kandidaat: doorplaatsing van kandidaten van project naar project.
  • Uniformiteit ten aanzien van de uitvoering van Social Return: Efficient, duidelijk en praktisch.
  • Harmonisering van Social Return in de (arbeidsmarkt)regio: alle activiteiten en informatie komt hier samen.
  • Tijdig signaleren  en anticiperen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt voor kwetsbare doelgroepen.
  • Succesvolle en efficiente samenwerking tussen alle betrokkenen: het gezamenlijke doel en de kwaliteit staan centraal.