Wat we doen

Wat we doen

Het Coördinatiepunt Social Return zorgt in de gehele arbeidsmarktregio voor:

  • het faciliteren en organiseren van de match tussen de kandidaat en de werkgever
  • de monitoring, rapportages en evaluatie door middel van een digitale tool
  • de ontwikkeling van een kennisplatform en het delen van kennis
  • communicatie onder andere door middel van een website, nieuwsbrief, bijeenkomsten

Het Coördinatiepunt Social Return is dus voor alle partijen het aanspreekpunt:

  • Het Coördinatiepunt Social Return ondersteunt alle betrokken partijen om de processen voor Social Return zo effectief mogelijk te laten verlopen.
  • Het Coördinatiepunt bespaart voor iedereen tijd en kosten en brengt in beeld wat de opdrachten opleveren.
  • Het Coördinatiepunt Social Return coördineert vraag en aanbod en fungeert als kennisknooppunt. De kandidaten krijgen hierdoor een langere periode de kans om bij verschillende projecten werkervaring op te doen.

Het Coördinatiepunt Social Return vergroot de mogelijkheden voor de kandidaat op korte en lange termijn en laat de kwaliteiten van de kandidaat beter aansluiten op de behoeften van de werkgever.

Op die manier geeft het Coördinatiepunt Social Return in nauwe samenwerking met haar collegae invulling aan het doel van social return: het creëren van een duurzame match tussen werkgevers én kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt!

Om te komen tot een dergelijke werkwijze is een geharmoniseerd beleid tussen de samenwerkende aanbestedende partijen een voorwaarde. Ook hierbij kan het Coördinatiepunt Social Return u ondersteunen.

Direct contact