Werkgeverservicepunt

Bij ieder project waar Social Return van toepassing is liggen kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor jou als werkgeverservicepunt is het belangrijk om deze kansen te benutten door potentiële kandidaten voor te stellen, de kandidaten te kunnen volgen te zien welke resultaten geboekt worden ten aanzien van het aantal geplaatste kandidaten. Dit rapportagesysteem helpt jou daarbij!

Hoe werkt het?

Het rapportagesysteem ondersteunt jou in je dienstverlening:

  1. Zodra er een Social Return vacature uitgezet wordt in jouw regio ontvang jij een melding
  2. Als een kandidaat bijna uit zijn contract loopt, biedt het systeem de mogelijkheid om te kijken naar doorplaatsmogelijheden
  3. Je hebt inzicht in de contracten en voortgang van de kandidaat
  4. Je ziet wat de reden van beëindiging van een contract is
  5. Je ontvangt ieder kwartaal een rapportage met het aantal geplaatste kandidaten uit jouw regio