Opdrachtnemer

Als opdrachtnemer heb je een opdracht gegund gekregen. Gefeliciteerd! Op de gegunde opdracht rust een Social Return verplichting. Met het ondertekenen van de overeenkomst geef je aan dat jullie je gaan inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in dit project. Dit digitale rapportagesysteem ondersteunt je om jullie sociale activiteiten (conform de overeengekomen Social Return paragraaf) eenvoudig en efficient te rapporteren en te zien wat de voortgang is.

Hoe werkt het?

Als opdrachtnemer:

  1. voer je  (ieder kwartaal) alle nieuwe acitiviten voor Social Return op, waaronder kandidaatcontracten
  2. draag je zorg dat alle informatie in het systeem juist is
  3. koppel je de personen uit jullie organisatie die toegang mogen hebben in deze werkomgeving
  4. mag je een deel van de verplichting doorschuiven naar onderaannemers: Je kunt de onderaannemers koppelen in het systeem. Let wel: jij bent als hoofdaannemer eindverantwoordelijk voor de invulling van de verplichting en voor de juistheid en volledigheid van de informatie.

Wat biedt het systeem?

Vanuit het rapportagesysteem word je ondersteund met de volgende functies:

  1. Dit systeem is de schakel tussen alle partijen: Dit is jouw aanspreekpunt voor alle vragen over Social Return!
  2. Je kunt een Social Return vacature uitzetten voor een Social Return kandidaat
  3. Je hebt overzicht over al jullie projecten met een Social Return verplichting in de regio
  4. Ieder kwartaal wordt een digitale rapportage opgemaakt over de voortgang van Social Return per project
  5. Je hebt snel en eenvoudig inzicht in de voortgang en het deel wat nog ingevuld dient te worden
  6. De laatste rapportage dient als eindrapportage die je kunt toevoegen aan het dossier van het project.