Opdrachtgever

Als opdrachtgever past u Social Return toe in specifieke aanbestedingscontracten. De opdrachtnemer gaat daarmee een verplichting aan voor Social Return. Dit rapportagesysteem ondersteunt u als opdrachtgever bij het monitoren van de Social Return verplichting. U kunt op ieder moment de stand van zaken voor Social Return raadplegen!

Instructie voor Opdrachtgever

We heten u als opdrachtgever van harte welkom in het monitoringssysteem voor Social Return. In deze instructie krijgt u uitleg over de functionaliteiten van het systeem en doorlopen we de handelingen die voor u van belang zijn.

Informatie voor u opdrachtgever

Als opdrachtgever:

  1. voer je nieuwe aanbestedingen op in het systeem waarop een Social Return verplichting rust
  2.  houdt je eenvoudig toezicht op de voortgang van de gemaakte Social Return afspraken met opdrachtnemer
  3. geef je goedkeuring op de Social Return activiteiten die plaatsvinden.

Met dit rapportagesysteem wordt ervoor gezorgd dat er een trransparant en duidelijk beeld wordt gegeven over de voortgang van de Social Return afspraken van een contract. Ook opdrachtnemers en het werkgeverservicepunt hebben toegang tot dit systeem, wel met andere bevoegdheden en informatie-inzage. Dit systeem brengt alle informatie over Social Return samen.