Social Return

Social Return betekent letterlijk: ‘iets teruggeven aan de samenleving’ en is een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Social Return beoogt dat een investering op sociaal en maatschappelijk gebied ook concrete sociale winst (return) oplevert, naast het ‘gewone’ rendement. Met Social Return wordt een extra stimulans gegeven aan sociaal ondernemerschap.

In de praktijk

Aanbestedende partijen stimuleren het sociaal ondernemerschap door Social Return als voorwaarde op te nemen in nieuwe aanbestedingscontracten. Werkgevers (opdrachtnemers) leveren in dat kader een inspanning voor het creƫren van extra werk/leer(ervarings)plaatsen.

Dat kan bijvoorbeeld door een deel van de opdracht uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door Social Return ontstaan nieuwe werkmogelijkheden voor deze doelgroep, waardoor zij relevante werkervaring opdoen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Samenwerking in de arbeidsmarktregio zorgt voor nog extra inzicht in (doorplaats)mogelijkheden. Hiermee worden de duurzamheid en kwaliteit van de match tussen werkgever en kandidaat vergroot. De inzetbaarheid van de kandidaat wordt vergroot zodat zij duurzaam in staat zijn om in te stromen in reguliere functies.  

Belangrijke uitgangspunten om dit te realiseren:

  • Passend binnen de mogelijkheden van het bedrijf en het project
  • Focus op de kwaliteit van de match
  • Duurzaamheid en continuïteit staan altijd centraal

Lees hier over wat wij doen om dit mogelijk te maken.

Wat we doen