SROI beleid Friesland

Informatie over Social Return in Friesland

In Friesland is sinds medio 2016 de Friese eis voor SOcial Return van kracht. Hier leest u informatie over het beleid en de werkwijze zoals deze in Friesland voor Social Return wordt gehanteerd.

 Voor Social Return worden in Friesland de volgende contractvoorwaarden gehanteerd:
 

  • Bij werken vanaf €250.000 en
  • Bij diensten vanaf €100.000
  • geldt een Social Return eis van 2% van de totale opdrachtsom exclusief BTW
  • kan daarnaast een gunningscriterium worden toegevoegd tot 5% van de totale opdrachtsom exclusief BTW
  • Per (deel)project geldt een maximale Social Return eis van €300.000

De invulling van deze Social Return contracteis gebeurd op basis van waardenblokken. Diverse doelgroepen (waaronder WW, Participatiewet, WIA, Wajong, BBL en stagiaires) komen in aanmerking voor de doelgroep van Social Return. Op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt  vertegenwoordigen zij een waarde. Dit is een fictieve waarde. Hoe groter de afstand, hoe hoger de inspanning vanuit opdrachtnemers om deze persoon in een reguliere functie in te zetten, dus hoe hoger de waarde. Invulling van Social Return met arbeid en opleiding wordt als eerste optie gezien. Indien invulling middels het inzetten van arbeid niet mogelijk is, kan in overleg uitgeweken worden naar het zogeheten maatwerk blok. Alternatieve invulling van Social Return is dan in overleg mogelijk.

Naast het uniforme beleid is er ook een uniforme werkwijze in Friesland. In Friesland wordt daarvoor gewerkt met het digitale rapportagesysteem. Dit rapportagesysteem monitort de voortgang en maakt alle Sociale Return activiteiten en kansen voor de doelgroep transparant. Dit rapportagesysteem is de omgeving waar ook opdrachtnemers nu alle projecten met Social Return in één overzicht hebben en op een eenduidige manier de Social Return activiteiten rapporteren.

Meer informatie over het rapportagesysteem Social Return leest u hier

Lees ook informatie over: