Social Return in de Regio | Gorinchem

Social Return in de Regio | Friesland

Gemeenten in Friesland en Provincie Fryslân  hebben intensief met elkaar samengewerkt om tot een eenduidige Friese Social Return eis te komen. De meerderheid van de Friese overheden hebben zich gecommitteerd of gaan zich committeren aan dit uniforme beleid. Bij dit proces zijn werkgevers (met name uit de bouw en infra) actief betrokken geweest.

De markt zal merken dat de Friese Eis van nu af aan in aanbestedinge is opgenomen. Hiermee wordt aan opdrachtnemers uniformiteit geboden als zij zaken doen met een Friese opdrachtgever en wordt op eenduidige wijze inzet geleverd op het versterken van de sociale infrastructuur.

Zie ook: