Deelnemende opdrachtgevers

Deelnemende opdrachtgevers Fries SROI beleid

Provincie Fryslân
Gemeente Achtkarspelen
Gemeente Het Bildt
Gemeente Franekeradeel
Gemeente De Friese Meren
Gemeente Heerenveen
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leeuwarderadeel
Gemeente Littenseradeel
Gemeente Menaldumadeel
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Opsterland
Gemeente Smallingerland
Gemeente Súdwest Fryslân (met een uitzondering op het beleid voor SROI bij Ruimtelijke Ordening)
Gemeente Tietjerksteradeel
Gemeente Weststellingwerf
 

Momenteel is het Friese beleid in behandeling bij:

Gemeente Dantumadeel
Gemeente Dongeradeel
Gemeente Ferwerderadeel
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland

 

Lees ook informatie over: