Friesland

Gemeenten in Friesland, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben intensief met elkaar samengewerkt om tot een eenduidige Friese Social Return eis te komen. De meerderheid van de Friese overheden hebben zich gecommitteerd aan dit uniforme beleid. Bij dit proces zijn werkgevers (met name uit de bouw en infra) actief betrokken geweest. 

In de afgelopen periode zijn, in samenwerking met de SROI Coördinatiepunten Groningen en Drenthe, de ‘Bouwblokken SROI’ herijkt en geüniformeerd. Deze herijkte bouwblokken zullen van toepassing zijn op projecten gegund vanaf 1 januari 2022.