Beleid per regio

Momenteel maken het Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân gebruik van deze monitor. De organisaties volgen het beleid dat breder is uitgezet in Friesland. 

Klik hier voor Friesland