Netwerk in Friesland

Aangesloten Opdrachtgevers

Provincie Fryslân
Gemeente Achtkarspelen
Gemeente De Fryske Marren
Gemeente Heerenveen
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Noardeast Fryslan
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Opsterland
Gemeente Smallingerland
Gemeente Súdwest Fryslân (met een uitzondering op het beleid voor SROI bij Ruimtelijke Ordening)
Gemeente Tietjerksteradeel
Gemeente Waadhoeke
Gemeente Weststellingwerf
Wetterskip Fryslân

Lees ook informatie over:

Een greep uit......

                        
                           
                   
                             
                                                            

     

          

     

                                 

         

Afbeeldingsresultaat voor randstad